Kolokwium poprawkowe IZS

Odpowiadając na pytania: na kolokwium poprawkowym można poprawiać inne oceny niż 2,0. Pozostałe zasady i warunki pozostają bez zmian.