IZS – kolejna lista zdań

Aby nie było wątpliwości, to na zadjęciach IZS 2011.12.02 obowiązuje dokończenie listy zadań nr 7 oraz cała lista zadań nr 8 (Podstawowe własności estymatorów).