Konsultacje i Projekt Zespołowy 5-7.06.2018 -> 8.06.2018

We wtorek 5 czerwca odbędzie się zaliczeniowy wykład z Platform programistyczny. W czwartek natomiast mogę być trudno dostępny w godzinach konsultacji i Projektu Zespołowego. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zapraszam na dodatkowe konsultacje w piątek 8 czerwca od 16:30 do 19:00.

Odbiór kart prac dyplomowych do podpisu

Wszystkich moich dyplomantów w semestrze zimowym 2018/2019, który mają już zatwierdzony temat przez Radę Wydziału, zapraszam po odbiór kart prac dyplomowych w godzinach konsultacji. W tym tygodniu jestem dostępny we wtorek 29 maja w godz. 16:30-19:00 oraz czwartek w godz. 17:00-19:30.

Każdy z Państwa ma obowiązek dostarczyć jeden egzemplarz podpisanej karty pracy do pokoju 25 A bud. C-3.

Projekt zespołowy i konsultacje 24 maja

Zajęcia z Projektu Zespołowego 24 maja nie odbędą się w tym terminie. Zainteresowane grupy zapraszam w najbliższy wtorek 29 maja w trakcie rozszerzonych konsultacji od 16:30.

Konsultacje (15 maja) i Projekt Zespołowy (17 maja)

W tym tygodniu konsultacje zamiast we wtorek 15 maja odbędą się w środę 16 maja od 16:00 do 17:30.

Dodatkowo na zajęcia z Projektu Zespołowego i konsultacje, które powinny się odbyć w czwartek 17 maja zapraszam w trakcie dodatkowych konsultacji w środę 23 maja od 18:00 do 20:00.

Zajęcia i dostępność w czwartek 9 maja

W najbliższy czwartek będę dostępny na konsultacjach i Projekcie Zespołowym od godziny 18:30 ze względu na trwające w tym czasie prezentacje specjalności dla II stopnia.

Konsultacje

Od najbliższego tygodnia zmiana terminu konsultacji ze środy na wtorek 17:00-19:00 (poza kilkoma wyjątkami o których powiadomię osobno).

Projekt zespołowy – iteracja 1

Rozpoczynamy pierwszą iterację dla Projektu Zespołowego. Z tej okazji krótkie przypomnienie, co ćwiczyliśmy na samym początku:

Pamiętajcie, że regularność i rytm pracy mogą sprawić cuda 🙂

Platformy programistyczne – Wykład 3

Materiały do wykładu 3 z Platform programistycznych dostępny na stronie: tutaj

Oceny z (niezapowiedzianej!) kartkówki przeprowadzonej w trakcie wykładu znajdziecie Państwo tu: Oceny

A oto Państwa dzieło wykonany w trakcie wykładu: