Konsultacje 2011.12.08

Nie będę dostępny na konsultacjach w dniu 2011.12.08 (czwartek)  – dodatkowe konsultacje odbędą się w innym terminie.

Zajęcia Intro to Computer Vision

Zajęcia z projektu Introduction to Computer Vision… w dniu 2011.12.08 są nieobowiązkowe – prosze o kontakt mailowy w przypadku potrzeby konsultacji, gdyż ze względu na chorobę mogę nie być w stanie się pojawić.

IZS – kolejna lista zadań 2011.12.09

Na zajęciach z IZS – ćwiczenia 2011.12.09 będziemy dokańczać zadania z listy 8 (dotyczące estymatorów) oraz robić listę 9. Uwaga – należy przynieść odpowiednie tablice rozkładów statystycznych (i umieć z nich skorzystać…)

IZS – kolejna lista zdań

Aby nie było wątpliwości, to na zadjęciach IZS 2011.12.02 obowiązuje dokończenie listy zadań nr 7 oraz cała lista zadań nr 8 (Podstawowe własności estymatorów).

Kolokwium poprawkowe IZS

Odpowiadając na pytania: na kolokwium poprawkowym można poprawiać inne oceny niż 2,0. Pozostałe zasady i warunki pozostają bez zmian.

Konsultacje

W dniach 24 i 25 listopada 2011 konsultacje nie odbędą się i zostaną przeniesiony na inny termin.

Kolokwium poprawkowe IZS

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób, które nie zaliczyły I kolokwium z Inżynierskich Zastosowań Statystyki (ćwiczenia), kolokwium poprawkowe odbędzie się 25 listopada 2011 w godzinach zajęć, czyli o 7:00, 9:15, 11:15, 13:15. Termin ten jest też obowiązkowy dla wszystkich osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na pierwszym terminie.

Konsultacje

Ze względu na kalendarz akademicki dodatkowe konsultacje odbędą się w środę 2011.11.09 w godzinach 15-17