IZS – kolejna lista zdań

Aby nie było wątpliwości, to na zadjęciach IZS 2011.12.02 obowiązuje dokończenie listy zadań nr 7 oraz cała lista zadań nr 8 (Podstawowe własności estymatorów).

Kolokwium poprawkowe IZS

Odpowiadając na pytania: na kolokwium poprawkowym można poprawiać inne oceny niż 2,0. Pozostałe zasady i warunki pozostają bez zmian.

Konsultacje

W dniach 24 i 25 listopada 2011 konsultacje nie odbędą się i zostaną przeniesiony na inny termin.

Kolokwium poprawkowe IZS

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób, które nie zaliczyły I kolokwium z Inżynierskich Zastosowań Statystyki (ćwiczenia), kolokwium poprawkowe odbędzie się 25 listopada 2011 w godzinach zajęć, czyli o 7:00, 9:15, 11:15, 13:15. Termin ten jest też obowiązkowy dla wszystkich osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na pierwszym terminie.

Konsultacje

Ze względu na kalendarz akademicki dodatkowe konsultacje odbędą się w środę 2011.11.09 w godzinach 15-17

Konsultacje

W dniach 20 oraz 21 października 2011 konsultacje się nie odbędą i zostaną przesunięte na inny termin. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

Konsultacje – semestr zimowy 2011

Konsultacje w semestrze zimowym 2011 odbywać się będą w dniach:

  • czwartek 15:15-17:15
  • piątek 15:15-17:15

w sali 911, D-20

Introduction to Computer Vision

For students attending Introduction to Computer Vision. The classes planned for 2011.10.20 are compulsory and I expect everyone to present the written plan for the selected topic. More info available at Program and rules page.