IZS – wyniki z kolokwium

Są już dostępne wyniki II kolokwium tutaj. Można również sprawdzić końcowe oceny tutaj. Na kolejnych zajęciach 2012.01.20 będzie ostatnia możliwość poprawy kolokwium I lub II. Wtedy też będzie można otrzymać wpis.

IZS – zwolnienie

Pojawiła się możliwość otrzymania zwolnienia z drugiego kolokwium z IZS – tutaj. Zwolnienie jest dodatkową formą zaliczenia. Aby otrzymać taką propozycję należało wykazać się bardzo wysoką aktywnością, wysoką oceną z I kolokwium i wzorową obecnością na zajęciach. Odpowiadając na pytania – jeżeli kogoś nie ma na liście, to znaczy że nie byłem przekonany o możliwości zaproponowania takiego zwolnienia i jest to decyzja ostateczna

IZS – kolokwium 2012.01.13

Na II kolokwium z Inżynierskich Zastosowań Statystyki (2012.01.13 – piątek…) obowiązuje materiał do listy 10 włącznie (testowanie hipotez statystycznych).

IZS – Aktywność

Dostępne jest podsumowanie ocen z aktywności z Inżynierskich zastosowań statystyki (ćwiczenia) – tutaj.

IZS – kolejna lista zadań 2012.01.05

Na zajęciach z IZS piątkowych w czwartek 2012.01.05 obowiązuje lista zadań nr 10  (Testowanie hipotez statystycznych) oraz przynajmniej pierwsze 3 zadania z listy nr 11.

Dodatkowe konsultacje

W srode 2012.01.04 odbeda sie dodatkowe konsultacje w godzinach 13-15, s. 911, D-20.

Inżynierskie Zastosowanie Statystyki – ćwiczenia

Zajęcia z IZS (ćwiczenia) w dniu 2011.12.09 o godzinie 7:30, 9:15, 11:15 odbędą się w innym terminie ze względu na chorobę. Można przyjść na zajęcia w terminie 13:15, na któych powinno być zastępstwo.

Konsultacje 2011.12.09

Konstulacje w dniu 2011.12.09 są odwołane z powodu choroby – dodatkowe konsultacje odbędą się w innym terminie.

Konsultacje 2011.12.08

Nie będę dostępny na konsultacjach w dniu 2011.12.08 (czwartek)  – dodatkowe konsultacje odbędą się w innym terminie.

Zajęcia Intro to Computer Vision

Zajęcia z projektu Introduction to Computer Vision… w dniu 2011.12.08 są nieobowiązkowe – prosze o kontakt mailowy w przypadku potrzeby konsultacji, gdyż ze względu na chorobę mogę nie być w stanie się pojawić.