Konsultacje w sesji

Kolejny termin konsultacji w sesji, w czasie których będzie można otrzymać wpis: 2012.02.02 (czwartek), godz 15:15-17:15

Konsultacje w sesji

Najbliższe konsultacje w sesji odbędą się w czwartek 26 stycznia, godz. 15:15-17:15 – s. 911, D-20.

Terminy wpisów

Wpisy będzie można otrzymać w następujących terminach w najbliższym czasie:

  • piątek 20 stycznia, 7:30-9:00, s. 114, D-20
  • piątek 20 stycznia, 9:15-10:45, s. 114, D-20
  • piątek 20 stycznia, 11:15-12:45, s. 113, D-20
  • piątek 20 stycznia, 13:15-14:45, s. 113, D-20
  • piątek 20 stycznia, 15:00-17:00, s. 911, D-20

Nie odbędą się konsultacje 18 stycznia. Dodatkowe konsultacje w trakcie sesji zostaną ogłoszene w późniejszym terminie.

IZS – wyniki z kolokwium

Są już dostępne wyniki II kolokwium tutaj. Można również sprawdzić końcowe oceny tutaj. Na kolejnych zajęciach 2012.01.20 będzie ostatnia możliwość poprawy kolokwium I lub II. Wtedy też będzie można otrzymać wpis.

IZS – zwolnienie

Pojawiła się możliwość otrzymania zwolnienia z drugiego kolokwium z IZS – tutaj. Zwolnienie jest dodatkową formą zaliczenia. Aby otrzymać taką propozycję należało wykazać się bardzo wysoką aktywnością, wysoką oceną z I kolokwium i wzorową obecnością na zajęciach. Odpowiadając na pytania – jeżeli kogoś nie ma na liście, to znaczy że nie byłem przekonany o możliwości zaproponowania takiego zwolnienia i jest to decyzja ostateczna

IZS – kolokwium 2012.01.13

Na II kolokwium z Inżynierskich Zastosowań Statystyki (2012.01.13 – piątek…) obowiązuje materiał do listy 10 włącznie (testowanie hipotez statystycznych).

IZS – Aktywność

Dostępne jest podsumowanie ocen z aktywności z Inżynierskich zastosowań statystyki (ćwiczenia) – tutaj.

IZS – kolejna lista zadań 2012.01.05

Na zajęciach z IZS piątkowych w czwartek 2012.01.05 obowiązuje lista zadań nr 10  (Testowanie hipotez statystycznych) oraz przynajmniej pierwsze 3 zadania z listy nr 11.