Diagnostyka systemów

Zajęcia z Diagnostyki systemów w semestrze zimowym 2018/2019

Wykład

Termin: poniedziałek TN, 18:55-20:35, s.1, C-5

Omówienie zakresu i warunków zaliczenia: Diagnostyka systemów-01-omówienie_2018

Materiały do wykładu 4 (karty kontrolne w praktyce): asq-control-chart-clean.xls

(źródło: http://asq.org/learn-about-quality/data-collection-analysis-tools/overview/control-chart.html)

Zwolnienia z kolokwium

Przez cały semestr niektórzy z Państwa ciężko pracowali i pojawiali się na zajęciach. Dzięki skutecznie napisanym kartkówkom, mogę oszacować, do kogo nastąpił transfer wiedzy. W związku z tym następujące osoby mogą otrzymać zwolnienie z kolokwium z proponowaną oceną:

_018218574 5
_018209175 5
_018218577 5
_018218687 4,5
_018218900 5
_018218531 4,5
_018218724 4,5
_018195927 5
_018213592 5
_018218654 4,5
_018222379 5

Wszystkich pozostałych zapraszam na kolokwium na ostatnich zajęciach zaliczeniowych, czyli 2019.01.14.

Możliwe jest również zwolnienie z kolokwium na podstawie wcześniej oddanego projektu przy założeniu oceny za projekt minimum 4,0. Tutaj niezbędne jest oddanie projektu najpóźniej w terminie kolokwium (czyli poniedziałek 2019.01.14, 18:55).

Otrzymanie ostatecznej oceny z przedmiotu będzie możliwe po zaliczeniu projektu.

Projekt

Termin: czwartek TN/TP, 17:05-18:45, s.3, C-5

Szablon planu projektu do wypełnienia: Projekt DS – plan (szablon)_2018

Omówienie zakresu i warunków zaliczenia: Diagnostyka systemów-01-omówienie_2018_projekt

Harmonogram projektu

2018.10.25(24) / 29 – Ostateczny termin uzgodnienia tematu projektu i dostarczenia planu projektu
2018.12.06 / 13 – zajęcia obowiązkowe: prezentacja postępów
2019.01.17(23) / 24 – zajęcia obowiązkowe: prezentacja wyników końcowych, zaliczenie,

Uwaga! Tak, jak uzgodniliśmy na pierwszych zajęciach, niektóre terminy, w jakich będą się odbywać zajęcia mogą się zmienić. Informacja o zmianie będzie podana na stronie.

Forma zaliczenia

dokumentacja projektowa prezentująca otrzymane rezultaty,
prezentacja założeń projektu i otrzymanych wyników dla całej grupy (np. w postaci prezentacji PowerPoint),

Przykładowe tematy

Proponowane tematy projektów z Diagnostyki procesów przemysłowych:

Sterowanie na podstawie obrazu z kamery z detekcją znaków sterujących
Analiza działania metod konturowania
Sterowanie za pomocą gestów
Detekcja obiektów na obrazie z wykorzystaniem informacji o głębi
Rozpoznawanie znaków drogowych
Analiza natężenia ruchu ulicznego
System monitorowania ruchu pieszych
Przetwarzanie obrazów satelitarnych
Badanie liniowych i nieliniowych (np. Perona-Malik lub odpowiedni) metod filtracji obrazów
Porównanie działania klasycznej i uogólnionej transformaty Hougha
Porównywanie kształtów z wykorzystaniem algorytmu DTW
Przemysłowe wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej
Wykorzystanie usług w chmurze (Azure lub AWS) do systemu monitorowania produkcji
Symulacja systemu statystycznego sterowania jakością produkcji z wykorzystaniem analizy obrazu wideo.

Można zgłaszać swoje propozycje tematów projektów, które jednak muszą być powiązane z tematyką zajęć. Grupy dwuosobowe muszą realizować temat, który jest dwa razy bardziej rozbudowany niż tematy dla osób pracujących indywidualnie.

Literatura podstawowa

  1. Rafajłowicz E., Rafajłowicz W., Wstep do przetwarzania obrazów przemysłowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011 (książka dostępna bezpłatnie na portalu Dolnoslaskiej Biblioteki Cyfrowej – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=12233)
  2. Rafajłowicz E., Rafajłowicz W.(red.), Algorytmy przetwarzania obrazów i wstęp do pracy z biblioteką OpenCV. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
  3. Choraś R., Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Exit, 2005
  4. Thompson J. R., Koronacki J., Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994.

Literatura uzupełniająca

  1. Hryniewicz O., Współczesne metody statystyczne w sterowaniu jakością. IBS PAN, Warszawa 1996
  2. Demant C., Streicher-Abel B. and P. Waszkewitz; Industrial Image Processing: Visual Quality Control in Manufacturing, Springer, Berlin, 1999
  3. Pratt, W. K., Digital image processing, New York, Wiley, 1991