Diagnostyka Procesów Przemysłowych

Zajęcia z Diagnostyki Procesów Przemysłowych w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy):

  • Seminarium: poniedziałek, 17:05-18:45, C-16, D3.1

Omówienie zakresu przedmiotu oraz warunków zaliczenie można znaleźć tutaj: 

Oceny
Oceny dla osób, które przysłały mi materiały po prezentacji z uwzględnieniem poprawki na nieobecność (powyżej 2 nieobecności, każda kolejna 0,5 oceny w dół). Stan na 2019.01.14:
_018209236 5,5
_018209217 5
_018218507 5
_018218711 5
_018218685 5
_018218518 5
_018245521 4
_018218579 4,5
_018218727 5
_018218730 5
_018218728 5
_018218570 5
_018245524 5
_018200331 4,5
_018218600 4,5
_018218498 5
_018218535 5
_018218479 5
_018218526 5
_018218472 4,5
_018213941 5
Proponowane tematy (wszystkie już zajęte):

Rodzaje, budowa i zastosowanie różnych rodzajów kamer przemysłowych
Metody segmentacji obrazów
Statystyczne sterowanie procesem – praktyczne wykorzystanie kart kontrolnych
Filtracja liniowa, filtracja bilateralna
Nieliniowe metody filtracji obrazów
Detekcja struktur na obrazach – transformata Hough
Metody śledzenia ruchu na obrazie
Metody kompresji obrazów
Detekcja defektów przez wykrywanie krawędzi na obrazach
Metody zarządzania jakością – six sigma
Metody reprezentacji obiektów 3D
Metody klasyfikacji obiektów na obrazie
Metody zarządzania jakością – wszystko oprócz six sigma
Rekonstrukcja obrazu metodami typu image inpainting
Metody i wykorzystanie stereowizji
Parametryzacja obrazów za pomocą różnych rodzajów momentów
Metody i zastosowania wizualnej odometrii
Sposoby sterowania i przesyłania strumienia wideo
Operacje morfologiczne w komputerowej analizie obrazu