Diagnostyka Systemów – warunki zaliczenie

Zbliżają się ostatnie, zaliczeniowe zajęcia z wykładu z Diagnostyki Systemów. Jak Państwo pamiętacie w ramach zaliczenia zaplanowane jest kolokwium – poniedziałek, 2019.01.14, godz. 18:55.

W związku z tym na stronie https://jablonski.wroclaw.pl/diagnostyka-systemow/ pojawiła się lista osób zwolnionych z kolokwium na podstawie pisanych w trakcie semestru kartkówek (wymogiem było napisanie minimum 2 kartkówek).

Możliwe jest również zwolnienie z kolokwium na podstawie wcześniej oddanego projektu przy założeniu oceny za projekt minimum 4,0. Tutaj niezbędne jest oddanie projektu najpóźniej w terminie kolokwium (czyli poniedziałek 2019.01.14, 18:55).