Dla dyplomantów – składanie prac inżynierskich

Według nowych przepisów prace inżynierskie składacie Państwo bezpośrednio u promotora w terminie do 12 grudnia 2018.

W związku z tym zapraszam wszystkich dyplomantów, którzy już napisali pracę i wgrali do systemu ASAP w najbliższą środę 12 grudnia w godzinach 17:00-18:30 w celu złożenia teczki zawierającej:
a) Pracę archiwalną papierową
b) Pracę oryginalną na płycie
c) Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną

Resztę dokumentów donosicie Państwo bezpośrednio do sekretarza w wyznaczonym terminie.