Platformy programistyczne – wykład zaliczeniowy

W związku z tym, że część laboratoriów z Platform programistycznych ma ostatnie zajęcia dopiero w przyszłym tygodniu, zapraszamy na wykład zaliczeniowy wszystkie grupy. Przed rozpoczęciem kolokwium zostaną ogłoszone warunki zwolnienia.