Odbiór kart prac dyplomowych do podpisu

Wszystkich moich dyplomantów w semestrze zimowym 2018/2019, który mają już zatwierdzony temat przez Radę Wydziału, zapraszam po odbiór kart prac dyplomowych w godzinach konsultacji. W tym tygodniu jestem dostępny we wtorek 29 maja w godz. 16:30-19:00 oraz czwartek w godz. 17:00-19:30.

Każdy z Państwa ma obowiązek dostarczyć jeden egzemplarz podpisanej karty pracy do pokoju 25 A bud. C-3.