Kolokwium poprawkowe IZS

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób, które nie zaliczyły I kolokwium z Inżynierskich Zastosowań Statystyki (ćwiczenia), kolokwium poprawkowe odbędzie się 25 listopada 2011 w godzinach zajęć, czyli o 7:00, 9:15, 11:15, 13:15. Termin ten jest też obowiązkowy dla wszystkich osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na pierwszym terminie.