Projekt przejściowy

Zasady

W ramach realizacji przedmiotu Projekt przejściowy będzie obowiązywać kilka zasad:

 • Ostateczny termin na wybór tematu projektu – 2017.10.19
 • Temat projektu powinien być blisko powiązany z potencjalnym tematem pracy magisterskiej
 • Warunkiem koniecznym zaliczenia jest wysyłanie co dwa tygodnie raportu z postępu prac (wysyła jedna osoba z zespołu) – w sumie minimum 6 raportów
 • Warunkiem wystarczającym zaliczenia jest spełnienie wszystkich następujących punktów:
  • wybór tematu projektu w wyznaczonym czasie,
  • przygotowanie wyczerpującego pisemnego przeglądu literatury wybranego tematu,
  • opracowanie pisemnego raportu, w którym omówiony zostanie problem badawczy, przegląd literatury i analiza metod badania/rozwiązywania wybranego problemu
  • przygotowanie i przedstawienie prezentacji obrazującej badany problem oraz otrzymane rezultaty
 • Zajęcia zaliczeniowe, na których każdy powinien przedstawić prezentację wyników odbędą się: 2018.01.18

Materiały: